Get Adobe Flash player

Centrala


ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa Wesoła

Oddział


ul. Gościniec 158
05-077 Warszawa Wesoła

biuro@megam.net.pl

Nasi przedstawiciele


Andrzej Feliciak
Region - Warszawa Zachód i okolice
kom. 502 217 880
andrzej.feliciak@megam.net.pl

Jacek Brodowicz
Region - Warszawa Wschód i okolice
kom. 512 001 558
jacek.brodowicz@megam.net.pl

Robert Żmuda
Region - cała Polska
kom. 512 001 522
robert.zmuda@megam.net.pl

Patryk Jodkowski
Region - cała Polska
kom. 501 733 025
patryk.jodkowski@megam.net.pl

Iza Dziedzic
Region - cała Polska
kom. 501 399 348
iza.dziedzic@megam.net.pl

Marcin Dziedzic
Region - cała Polska
kom. 601 382 681
marcin.dziedzic@megam.net.pl

Start KSIĄŻKA BUDOWLANA

Właściciel lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każego budynku i obiektu budowlanego nie będącego budynkiem Książkę Obiektu Budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego powinny być dołączone do Książki Obiektu Budowlanego. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

Książka Obiektu Budowlanego służy do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Wzór Książki Obiektu Budowlanego określony jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134).

W swoim zakresie firma MEGAM Sp. z o.o. oferuje pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.

W przypadku pytań lub wątpliwości nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji.