Get Adobe Flash player

Centrala


ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa Wesoła

Oddział


ul. Gościniec 158
05-077 Warszawa Wesoła

biuro@megam.net.pl

Nasi przedstawiciele


Andrzej Feliciak
Region - Warszawa Zachód i okolice
kom. 502 217 880
andrzej.feliciak@megam.net.pl

Jacek Brodowicz
Region - Warszawa Wschód i okolice
kom. 512 001 558
jacek.brodowicz@megam.net.pl

Robert Żmuda
Region - cała Polska
kom. 512 001 522
robert.zmuda@megam.net.pl

Patryk Jodkowski
Region - cała Polska
kom. 501 733 025
patryk.jodkowski@megam.net.pl

Iza Dziedzic
Region - cała Polska
kom. 501 399 348
iza.dziedzic@megam.net.pl

Marcin Dziedzic
Region - cała Polska
kom. 601 382 681
marcin.dziedzic@megam.net.pl

Start POMIARY ELEKTRYCZNE

Ustawodawca nakłada na właściciela lub zarzadcę obowiązek wykonywania pomiarów i badanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach i obiektach budowlanych.

Ustawa Prawo Budowlane - Art. 62 ust. 1 pkt 2:

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właścicieli lub zarządcę: (...)

2) Okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat(...), kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń , osprzętu , zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zobacz AKTY PRAWNE.

Firma Megam posiada wykwalifikowaną kadrę elektryków mających uprawnienia zawodowe wymagane przy wykonywaniu pomiarów okresowych. Wszystkie urządzenia potrzebne do wykonywania pomiarów posiadają aktualne certyfikaty oraz kalibrację.

Zakres oferty obejmuje badania:

  • Impedancji pętli zwarcia
  • Rezystancji izolacji
  • Wyłączników różnicowo-prądowych
  • Uziomów instalacji odgromowej
  • Sprawdzenie prawidłowości działania oświetlenia awaryjnego

Cena za pomiary ustalana jest indywidualnie, w zależności od  wielkości budynku, zakresu prac oraz ilości punktów pomiarowych. Przygotowanie oferty dla Państwa często poprzedzone jest wizytą naszego elektryka w celu zapoznania się ze specyfiką instalacji w poddawanym kontroli obiekcie.

W przypadku pytań lub wątpliwości nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji.