Get Adobe Flash player

Centrala


ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa Wesoła

Oddział


ul. Gościniec 158
05-077 Warszawa Wesoła

biuro@megam.net.pl

Nasi przedstawiciele


Andrzej Feliciak
Region - Warszawa Zachód i okolice
kom. 502 217 880
andrzej.feliciak@megam.net.pl

Jacek Brodowicz
Region - Warszawa Wschód i okolice
kom. 512 001 558
jacek.brodowicz@megam.net.pl

Robert Żmuda
Region - cała Polska
kom. 512 001 522
robert.zmuda@megam.net.pl

Patryk Jodkowski
Region - cała Polska
kom. 501 733 025
patryk.jodkowski@megam.net.pl

Iza Dziedzic
Region - cała Polska
kom. 501 399 348
iza.dziedzic@megam.net.pl

Marcin Dziedzic
Region - cała Polska
kom. 601 382 681
marcin.dziedzic@megam.net.pl

Start PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Zakres przeglądów:

  • Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli konstrukcyjnej.
  • Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  • Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych.
  • Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji gazowych.
  • Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego konstrukcji obiektu.

Szczegóły przeglądu i Protokołu pokontrolnego:

  • W czasie przeglądu zostają odwiedzone i sprawdzone wszystkie części obiektu budowlanego, dach, elewacja, garaże, teren obiektu itd.
  • Po przeprowadzeniu okresowego przeglądu obiektu otrzymują Państwo protokół pokontrolny wraz z dokumentacją zdjęciową (również w formie elektronicznej - na życzenie klienta). Protokół jest podpisany przez osoby z uprawnieniami w odpowiednich specjalnościach.
  • Protokoły sporządzone w wyniku przeglądu okresowego zawierają informacje dotyczące stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów, zakres robót remontowych oraz kolejność ich wykonania itd.
  • Protokół z przeglądu będzie dotyczył branży: budowlanej, instalacyjnej.

Koszt:

Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli, w oparciu o powierzchnię budynku.

Termin:

To na nas spoczywa obowiązek dotrzymania ustawowych terminów przeglądów technicznych, a z Państwem ustalamy z wyprzedzeniem tylko harmonogram samego przeglądu. Zwalnia to Państwa z ciągłego monitorowania terminów przeglądów technicznych i ustalania ich harmonogramu.

Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem przeglądy techniczne:

Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem przeglądy techniczne Państwa obiektów spoczywa na nas. Do protokołów załączamy kopie uprawnień inżynierów kontrolujących obiekty co potwierdza spełnienie warunków stawianych przez ustawodawcę osobom dokonującym okresowych kontroli obiektów budowlanych, a Państwo mają pewność, że osoby wykonujące przeglądy są do tego uprawnione. Posiadamy ubezpieczenie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.