maskmask

Przeglądy budowlane

Zakres przeglądów:

  • Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli konstrukcyjnej.
  • Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  • Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych.
  • Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji gazowych.
  • Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu.

Szczegóły przeglądu i Protokołu pokontrolnego:

  • W czasie przeglądu zostają odwiedzone i sprawdzone wszystkie części obiektu budowlanego, dach, elewacja, garaże, teren obiektu itd.


szkielet

  • Po przeprowadzeniu okresowego przeglądu obiektu otrzymują Państwo protokół pokontrolny wraz z dokumentacją zdjęciową (również w formie elektronicznej - na życzenie klienta). Protokół jest podpisany przez osoby z uprawnieniami w odpowiednich specjalnościach.
  • Protokoły sporządzone w wyniku przeglądu okresowego zawierają informacje dotyczące stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów, zakres robót remontowych oraz kolejność ich wykonania itd.
  • Protokół z przeglądu będzie dotyczył branży: budowlanej, instalacyjnej.

Koszt:

Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli, w oparciu o powierzchnię budynku.

Termin:

To na nas spoczywa obowiązek dotrzymania ustawowych terminów przeglądów technicznych, a z Państwem ustalamy z wyprzedzeniem tylko harmonogram samego przeglądu. Zwalnia to Państwa z ciągłego monitorowania terminów przeglądów technicznych i ustalania ich harmonogramu.

Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem przeglądy techniczne:

Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem przeglądy techniczne Państwa obiektów spoczywa na nas. Do protokołów załączamy kopie uprawnień inżynierów kontrolujących obiekty co potwierdza spełnienie warunków stawianych przez ustawodawcę osobom dokonującym okresowych kontroli obiektów budowlanych, a Państwo mają pewność, że osoby wykonujące przeglądy są do tego uprawnione. Posiadamy ubezpieczenie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.