Get Adobe Flash player

Centrala


ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa Wesoła

Oddział


ul. Gościniec 158
05-077 Warszawa Wesoła

biuro@megam.net.pl

Nasi przedstawiciele


Andrzej Feliciak
Region - Warszawa Zachód i okolice
kom. 502 217 880
andrzej.feliciak@megam.net.pl

Jacek Brodowicz
Region - Warszawa Wschód i okolice
kom. 512 001 558
jacek.brodowicz@megam.net.pl

Robert Żmuda
Region - cała Polska
kom. 512 001 522
robert.zmuda@megam.net.pl

Patryk Jodkowski
Region - cała Polska
kom. 501 733 025
patryk.jodkowski@megam.net.pl

Iza Dziedzic
Region - cała Polska
kom. 501 399 348
iza.dziedzic@megam.net.pl

Marcin Dziedzic
Region - cała Polska
kom. 601 382 681
marcin.dziedzic@megam.net.pl

Start AKTY PRAWNE

W tym dziale zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat prawa budowlanego i warunków jakie spełniać powinny obiekty budowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej